Ισολογισμός 2014

(καταχώρηση σε ΓΕ.ΜΗ.)

Ισολογισμός 2013

(καταχώρηση σε ΓΕ.ΜΗ.55212/5-6/2014)

Ισολογισμός 2012

(Τροποποίηση Νόμου 4072/2012,άρθρο 232)
Καταχώρηση σε ΓΕΜΗ 48057/27/5/2013

ΒΗΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | SELECT SERVICES


ΒΗΜΑ 1. ΜΟΝΤΕΛΟ | VEHICLE MAKE

ΒΗΜΑ 3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | APPOINTMENT DATE

ΒΗΜΑ 4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΩΡΑ | PREFFERED TIME
ΒΗΜΑ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | CONTACT DETAILS