Χρήση οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας

Μάρκα

Μοντέλο


Το όχημα είναι εισαγωγής;
Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο;

Κυβικά

Ασφαλιζόμενη αξία οχήματος

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία έκδοσης διπλώματος

Ημερομηνία Α’ αδείας αυτοκινήτου

Ταχυδρομικός κώδικας διεύθυνσης κατοικίας


Το όχημα οδηγείται και από άτομο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών;
Το όχημα οδηγείται και από άτομο με δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε νωρίτερα του ενός έτους;

Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης


Διάρκεια
Κάλυψη Νομικής προστασίας

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Email

ΒΗΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | SELECT SERVICES


ΒΗΜΑ 1. ΜΟΝΤΕΛΟ | VEHICLE MAKE

ΒΗΜΑ 3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | APPOINTMENT DATE

ΒΗΜΑ 4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΩΡΑ | PREFFERED TIME
ΒΗΜΑ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | CONTACT DETAILS